BIP - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

 

podstawy formalno – prawne funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego:

 

1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 t.j.)

2.     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j.)

3.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 t.j.)

4.     Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 t.j.)

5.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658)

6.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731)

7.     Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

 

 

 

 

 

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:

'http://isap.sejm.gov.pl/

 

Zarządzenia Prezesa NFZ znajdują się na stronach:

'http://www.nfz.gov.pl/

 

 
 
Wprowadził BZMW/mcieszewski 23-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ekawka 28-12-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.ekawka 28-12-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-12-2018
Liczba odwiedzin: 2811