BIP - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stronyhttps://zolmehoffera.bip.um.warszawa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pobierz

 
 
Wprowadził BZMW/ext.EKawka 25-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.mbugajewski 31-03-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.mbugajewski 31-03-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 246