Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
tel. 22 811 06 88
e-mail:
biuro@scol.warszawa.pl
www: www.scol.warszawa.pl

 

 

________________________________________
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370

Ogłoszenia

Depozyty


Wprowadził BZMW/mcieszewski 2009-08-11
Aktualizujący bzmw/ext.ekawka 2016-10-13
Zatwierdzający bzmw/ext.ekawka 2016-10-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-10-13
Wersja standardowa