Kanał Wyżej
Ewidencje i Rejestry

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry:
·         rejestry finansowo-księgowe;
·         rejestry kadrowe i płacowe – nie podlegające udostępnieniu z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych;
·         rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
·         rejestr uchwał Zarządu;
·         rejestr uchwał Rady Nadzorczej;
·         rejestry skarg i wniosków;
·         rejestr umów;
·         rejestr kontroli;
·         rejestr postępowań;
·         rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.


 
Rejestry medyczne:
·         księga główna przyjęć, wypisów i zgonów.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i Rejestry

Wersja standardowa